Používáme cookies k tomu, abychom umožnili ten nejlepší možný zážitek z používání našich webových stránek. Dalším používáním potvrzujete, že jste s tím spokojeni.

Zavřít

Informace o zpracování osobních údajů zájemců o spolupráci

GOLEM FINANCE s.r.o., se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, IČ 26880547 (dále jen GOFI) zpracovává vaše osobní údaje vždy zásadně v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/670 o ochraně osobních údajů.

Pro možnost posouzení naší případné spolupráce potřebujeme v nutném rozsahu zpracovávat vaše osobní údaje. Před jejich sdělením si, prosím, přečtěte, jakým způsobem budou vaše osobní údaje u nás zpracovávány.

Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?

 • identifikační údaje – jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • další údaje, které jsou pro nás potřebné k posouzení možné spolupráce s vámi a nastavením podmínek spolupráce, které nám sdělíte, získáme z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík, z údajů zveřejněných na internetu apod.) a nebo z referencí od osob, které nám uvedete.

K jakým účelům vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme?

 • posouzení navázání spolupráce a nastavením podmínek spolupráce s vámi;
 • pro naši vzájemnou komunikaci;
 • plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné́ činnosti a financování terorismu, zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
 • ochranu oprávněných zájmů GOLEM FINANCE.

Bezpečnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/670 o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme bezpečně a výlučně k uvedeným účelům. Osobní údaje nepředáváme do zahraniční a nesdělujeme je jiným osobám.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Správcem osobních údajů je GOLEM FINANCE. Vaše osobní údaje mohou být v nutném rozsahu zpřístupněny naší servisní společnosti GOFIS s.r.o., IČO 01506927 a smluvním partnerům, kteří zajišťují organizačně administrativní podporu (např. účetní, daňová, compliance a právní podpora apod.). Všechny osoby, které mohou přijít s vašimi osobními údaji do styku, jsou zavázány dodržovat pravidla pro ochranu vašich osobních údajů a nesmí je využít jinak, než na základě našich pokynů. Dodržování povinností kontrolujeme.

Na vaši žádost vám:

   • poskytneme potvrzení, jaké údaje o vás vedeme;
   • zpracujeme podklad pro předání vašich osobních údajů jinému subjektu;
   • opravíme nepřesné údaje, omezíme zpracování;
   • provedeme výmaz osobních údajů (s výjimkou údajů zpracovávaných pro plnění zákonných povinností);
   • ukončíme zpracování vašich osobních údajů s výjimkou zpracování, ke kterému nás zavazují právní předpisy.

 Aktualizace vašich osobních údajů

Oznámení o aktualizaci vašich osobních údajů, žádosti, dotazy nebo sdělení nezájmu o navázání spolupráce nám, prosím, zašlete písemně na adresu sídla GOLEM FINANCE s.r.o., nebo elektronicky e-mailem na info@golemfinance.cz.

Vaše stížnosti, výhrady a náměty na zlepšení

Pokud máte výhrady, náměty na zlepšení nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás, budeme rádi za zaslání vašich podnětů či stížnosti nejlépe na sídlo GOLEM FINANCE s.r.o., nebo e-mailem přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na pravni@golemfinance.cz.

Vaši stížnost vyřídíme zdarma, a co nejdříve vám podáme informaci o prověření vašeho podnětu či stížnosti.

V případě nesouhlasu s interním vyřízením vaší stížnosti se můžete obrátit na orgán dohledu: Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon +420 234 665 111.