Informace o zpracování osobních údajů zájemců o spolupráci

GOLEM FINANCE s.r.o., se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, IČ 26880547 (dále jen GOFI) zpracovává vaše osobní údaje vždy zásadně v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/670 o ochraně osobních údajů.

Pro možnost posouzení naší případné spolupráce potřebujeme v nutném rozsahu zpracovávat vaše osobní údaje. Před jejich sdělením si, prosím, přečtěte, jakým způsobem budou vaše osobní údaje u nás zpracovávány.

Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?

 • identifikační údaje – jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • další údaje, které jsou pro nás potřebné k posouzení možné spolupráce s vámi a nastavením podmínek spolupráce, které nám sdělíte, získáme z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík, z údajů zveřejněných na internetu apod.) a nebo z referencí od osob, které nám uvedete.

K jakým účelům vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme?

 • posouzení navázání spolupráce a nastavením podmínek spolupráce s vámi;
 • pro naši vzájemnou komunikaci;
 • plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné́ činnosti a financování terorismu, zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
 • ochranu oprávněných zájmů GOLEM FINANCE.

Bezpečnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/670 o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme bezpečně a výlučně k uvedeným účelům. Osobní údaje nepředáváme do zahraniční a nesdělujeme je jiným osobám.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Správcem osobních údajů je GOLEM FINANCE. Vaše osobní údaje mohou být v nutném rozsahu zpřístupněny naší servisní společnosti GOFIS s.r.o., IČO 01506927 a smluvním partnerům, kteří zajišťují organizačně administrativní podporu (např. účetní, daňová, compliance a právní podpora apod.). Všechny osoby, které mohou přijít s vašimi osobními údaji do styku, jsou zavázány dodržovat pravidla pro ochranu vašich osobních údajů a nesmí je využít jinak, než na základě našich pokynů. Dodržování povinností kontrolujeme.

Na vaši žádost vám:

   • poskytneme potvrzení, jaké údaje o vás vedeme;
   • zpracujeme podklad pro předání vašich osobních údajů jinému subjektu;
   • opravíme nepřesné údaje, omezíme zpracování;
   • provedeme výmaz osobních údajů (s výjimkou údajů zpracovávaných pro plnění zákonných povinností);
   • ukončíme zpracování vašich osobních údajů s výjimkou zpracování, ke kterému nás zavazují právní předpisy.

 Aktualizace vašich osobních údajů

Oznámení o aktualizaci vašich osobních údajů, žádosti, dotazy nebo sdělení nezájmu o navázání spolupráce nám, prosím, zašlete písemně na adresu sídla GOLEM FINANCE s.r.o., nebo elektronicky e-mailem na info@golemfinance.cz.

Vaše stížnosti, výhrady a náměty na zlepšení

Pokud máte výhrady, náměty na zlepšení nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás, budeme rádi za zaslání vašich podnětů či stížnosti nejlépe na sídlo GOLEM FINANCE s.r.o., nebo e-mailem přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na pravni@golemfinance.cz.

Vaši stížnost vyřídíme zdarma, a co nejdříve vám podáme informaci o prověření vašeho podnětu či stížnosti.

V případě nesouhlasu s interním vyřízením vaší stížnosti se můžete obrátit na orgán dohledu: Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon +420 234 665 111.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejlepší zážitek při jejich využívání. Kliknutím na „Povolit vše “ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. „Nastavení cookies“ můžete využít k poskytnutí kontrolovaného souhlasu nebo k odmítnutí používání souborů cookies tam, kde to není nezbytně nutné pro funkci stránek.

Povolit vše Nastavení cookies

Níže naleznete kategorie souborů cookie používaných na našich webových stránkách, které můžete povolit nebo zakázat. Nastavení můžete v budoucnu kdykoliv změnit pomocí odkazu v patičce webu.

Zavřít