Podmínky používání webových stránek

 

Provozovatelem webových stránek www.golemfinance.cz všech jejich částí je společnost GOLEM FINANCE s.r.o. se sídlem Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4, IČ: 268 80 547, zaps. u OR vedeného Městským soudem v Praze pod C/124584 („GOLEM FINANCE s.r.o.“).

Veškerá práva autorská, licenční a další práva k webovým stránkám, jejich obsahu, grafické podobě, kalkulátorům a ostatnímu obsahu vykonává výhradně GOLEM FINANCE s.r.o.

Používání webových stránek je možné pouze způsobem, který je v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a nepoškozování dobrého jména společnosti GOLEM FINANCE s.r.o. ani osob, jejichž údaje jsou na webových stránkách uvedeny. Využití obsahu webových stránek, použití odkazu na tyto stránky či připojení k jiné webové aplikaci či jinému informačnímu materiálu není možné bez výslovného souhlasu GOLEM FINANCE s.r.o. (v případě zájmu se prosím obraťte písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na info@golemfinance.cz ).

Pokud využijete na webových stránkách aplikaci, při které budete vyzváni k zadání údajů o své osobě, např. telefonu či e-mailu, na kterém si přejete být kontaktováni, bude společnost GOLEM FINANCE s.r.o. nakládat s těmito údaji výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty a v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Pokud si po poskytnutí údajů nebudete přát být nadále kontaktováni, stačí zaslat na info@golemfinance.cz oznámení, že si nadále nepřejete, aby údaje o Vaší osobě byly nadále společností GOLEM FINANCE s.r.o. využívány, přitom prosím uveďte pro účel Vaší identifikace své jméno, příjmení a datum narození.

Webové stránky a jejich obsah neustále aktualizujeme. Naší snahou je, aby stránky obsahovaly aktuální a přesné informace, což ovšem není vždy možné. Proto, prosím, považujte obsah webových stránek za informativní. Veškeré cenové údaje (úrokové sazby, poplatky, podmínky získání sazby či produktu) jsou údaji, které společnosti GOLEM FINANCE s.r.o. poskytují naši finanční partneři (banky, stavební spořitelny, pojišťovny), za tyto údaje provozovatel neodpovídá, neboť je v jejich obsahu a charakteru plně závislý na finančních partnerech. Proto Vás musíme upozornit, že informace jsou nezávazné a nezaručují Vám uzavření hypotéky přesně za shodných podmínek na webových stránkách uvedených. Konkrétní hypotéka je vždy závislá na konkrétním posouzení banky, která zohlední komplexně celý Váš případ.

Budeme rádi, pokud nás na případnou nesrovnalost či nepřesnost obsahu webových stránek upozorníte zprávou na kontaktní adrese info@golemfinance.cz

Děkujeme!