Dohoda o poskytování dalších služeb hypotečního makléře

GOLEM FINANCE s.r.o., se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, IČ 26880547 (dále jen GOFI) zpracovává vaše osobní údaje vždy zásadně v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/670 o ochraně osobních údajů.

K jakým účelům vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme?

 1. Zprostředkování Vámi požadovaného finančního produktu.
 2. Komunikace s realitní kanceláří (případně developerem), odhadcem, advokátem apod. pro sladění podmínek, termínů a procesu zpracování úvěru. O komunikaci stakovými subjekty Vás budeme včas informovat.
 3. Plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné́ činnosti a financování terorismu, zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Po zákonnou lhůtu musíme evidovat vaše identifikační údaje, účel úvěru, záznamy o jednání a další informace dokládající plnění našich povinností.
 4. Poskytování dalších služeb hypotečního makléře, jako např.:
  1. asistence při změně podmínek smlouvy o Vámi využívaném finančním produktu,
  2. informování o aktuálních úrokových sazbách Vámi využívaného finančního produktu,
  3. v případě úvěru asistence při:
   • čerpání,
   • refixaci (vyjednání úrokové sazby na další fixní období),
   • refinancování,
   • realizaci mimořádné splátky nebo předčasného splacení úvěru, apod.

Pokud máte o poskytování dalších služeb hypotečního makléře zájem, klikněte prosím na tlačítko SOUHLASÍM.  Po dobu trvání vašeho zájmu o poskytování dalších služeb hypotečního makléře budeme pro jejich poskytování využívat vaše kontaktní údaje, údaje týkající se zprostředkovaných produktů, související smlouvy a dokumenty (např. kopii smlouvy o úvěru).

V případě vyjádření souhlasu vám na váš e-mail pošleme potvrzení a elektronickou verzi Dohody.

Pokud o poskytování dalších služeb hypotečního makléře zájem nemáte, klikněte prosím na tlačítko NESOUHLASÍM.

s poskytováním dalších služeb hypotečního makléře dle výše uvedeného.

Informace o zpracování osobních údajů

Jaké vaše osobní údaje shromažďujeme?

 • identifikační údaje – osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci klienta, zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, kopii či údaje z průkazu totožnosti, u klienta podnikatele též IČ;
 • kontaktní údaje – a osobní údaje umožňující kontakt s klientem, zejména klientem uvedená adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa;
 • další údaje, které jsou pro nás potřebné k tomu, abychom mohli zprostředkovat vámi požadovaný finanční produkt; rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze zprostředkovávaného produktu, případně dalších služeb hypotečního makléře.

Z jakých zdrojů vaše osobní údaje získáváme?

 • přímo od vás při jednání o zprostředkování požadovaného finančního produktu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • od realitní kanceláře, případně developera, odhadce či advokáta apod., se kterými při řešení vašeho bydlení spolupracujete s tím, že o tomto zdroji vás vždy budeme informovat;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.), případně od našich obchodních partnerů, např. realitních kanceláří.

Bezpečnost zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme bezpečně, nepředáváme je do zahraničí a využíváme je výlučně k uvedeným účelům. Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i v elektronickém informačním systému pro přesnou evidenci a aktualizaci údajů a pro případné vyhodnocení, které pomáhá ke zkvalitnění našich služeb pro vás.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Správcem osobních údajů je GOFI. Osobní údaje jsou zpřístupněny finanční instituci, u které Vám zprostředkováváme Vámi požadovaný finanční produkt, příslušnému hypotečnímu makléři GOFI a servisní společnosti GOFIS s.r.o., IČO 01506927. Všechny osoby, které mohou přijít s vašimi osobními údaji do styku, jsou zavázáni dodržovat přísná pravidla pro ochranu Vašich osobních údajů. Jejich dodržování kontrolujeme.

Vaše práva a komunikace s námi

Vážený kliente, na vaši případnou žádost:

 • poskytneme potvrzení, jaké údaje o Vás vedeme;
 • zpracujeme podklad pro předání vašich osobních údajů jinému subjektu;
 • opravíme nepřesné údaje, omezíme zpracování;
 • provedeme výmaz osobních údajů (s výjimkou údajů zpracovávaných pro plnění zákonných povinností);
 • ukončíme poskytování dalších služeb hypotečního makléře a ukončíme evidování příslušných údajů.

Pro zaslání žádosti využijte, prosím, tento formulář. Abychom zabránili záměně s jinou osobou, budeme vás vždy při vyřízení žádosti identifikovat.

Oznámení o aktualizaci vašich údajů, žádosti, dotazy nebo sdělení nezájmu o poskytování dalších služeb hypotečního makléře nám, prosím, zašlete písemně na adresu sídla GOLEM FINANCE s.r.o., nebo elektronicky e-mailem na golem@golemfinance.cz.

Vaše stížnosti, výhrady, náměty na zlepšení

Pokud máte výhrady, náměty na zlepšení nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů v GOFI, nebo ze strany našeho hypotečního makléře, budeme rádi za zaslání vašich podnětů či stížnosti nejlépe na sídlo GOLEM FINANCE, nebo e-mailem přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na pravni@golemfinance.cz.

Vaši stížnost vyřídíme zdarma, a co nejdříve vám podáme informaci o prověření vašeho podnětu či stížnosti.

V případě nesouhlasu s interním vyřízením vaší stížnosti se můžete obrátit na orgán dohledu Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon +420 234 665 111.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejlepší zážitek při jejich využívání. Kliknutím na „Povolit vše “ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. „Nastavení cookies“ můžete využít k poskytnutí kontrolovaného souhlasu nebo k odmítnutí používání souborů cookies tam, kde to není nezbytně nutné pro funkci stránek.

Povolit vše Nastavení cookies

Níže naleznete kategorie souborů cookie používaných na našich webových stránkách, které můžete povolit nebo zakázat. Nastavení můžete v budoucnu kdykoliv změnit pomocí odkazu v patičce webu.

Zavřít