Poslanecká sněmovna schválila zákon o zrušení daně z nabytí a zamítla návrh na zrušení možnosti odečtu úroků od základu daně. Návrh nyní bude projednán senátem, který může návrh schválit ve znění schváleném sněmovnou, případně jej sněmovně vrátit s pozměňovacími návrhy. Zatím platí vládou schválený odklad pro úhradu daně z nabytí do konce roku.

V souvislosti s odpočtem úroků by mělo dojít pouze ke snížení limitu odečitatelných úroků z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč, a to u úvěrů sjednaných od 1.1.2022. U úvěrů sjednaných do konce roku 2021 zůstane možnost odečtu úroků do 300 tis. Kč a to i pro případ refinancování.

V návrhu zůstává také prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitosti nesloužící k bydlení vlastníka z 5 na 10 let pro vklady od 1.1.2021.